Cele fundacji


  • Wspieranie rozwoju artystycznego zespołu Feeria
  • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Organizacja koncertów, festiwali, wystaw, szkoleń, spotkań z ciekawymi ludźmi, happeningów
  • Organizacja akcji charytatywnych
  • Współpraca ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, instytucjami kultury.